PATYRUSI KOMANDA / INTEGRUOTA KOMUNIKACIJA / RACIONALUS BIUDŽETO PANAUDOJIMAS / IDĖJŲ BANKAS

1.000.000 klientas 

Klientas: Tele2