PATYRUSI KOMANDA / INTEGRUOTA KOMUNIKACIJA / RACIONALUS BIUDŽETO PANAUDOJIMAS / IDĖJŲ BANKAS

Renginys personalui 

Klientas: Sampo g.d.