PATYRUSI KOMANDA / INTEGRUOTA KOMUNIKACIJA / RACIONALUS BIUDŽETO PANAUDOJIMAS / IDĖJŲ BANKAS

Idėjų diena 

Klientas: Darom 2009
Renginio tikslas: Įkvėpti Lietuvos žmones generuoti idėjas, kurios būtų vėliau įgyvendinamos Lietuvos vardan
Dalyvių skaičius: virš 600
Vieta: Visa Lietuva

Žmones dalinosi savo pastebėjimais bei vizija apie Lietuvą ir jos ateitį, teikė siūlymus aktualiomis Lietuvai temomis. 

Į minėtą akciją įsitraukė 40 rajonų, kuriuose buvo parengta 60 susirinkimo vietų.

Ši akcija yra projekto "Aš Lietuvai" dalis, todėl koordinatoriai surinktas idėjas bei žmonių mintis perdavė į internetinį idėjų banką, kad jos būtų toliau tobulinamos, viešinamos bei siekiama jų įgyvendinimo ir akcijos organizatorių, ir idėją remiančių bendruomenių jėgomis.

Kovo3 šiam renginiui perdavė idėjų generavimo metodiką, kuria remiantis ir buvo generuojamos idėjos.